Šta nije kavitacija?

Ultrazvučna kavitacija koristi visoke frekvencije zvuka koji poremete zidove masnih ćelija, što uzrokuje pucanje masne stanice.Nakon pucanja masnih ćelija, tečnost koju čine masne ćelije, u obliku triglicerida, je puštena u fluid između ćelija. Ovaj fluid se zatim metabolizira u glicerol i slobodne masne kiseline. Topiv u vodi glicerol apsorbuje krvotok i koristi kao izvor energije, a ne rastvorene slobodne masne kiseline se prevoze u jetru i obrađuju kao masne kiseline iz hrane,..a ostale izlaze putem znoja, urina i fekalija. Rezultati su vidno uočljivi odmah.

Šta je kavitacija i kako radi ?

Naše tržište je već duže vreme preplavljeno aparatima koji jesu ultrazvučni,ali nemaju dovoljnu snagu da bi tretmane nazivali kavitacijom,nego samo tretmanom dubinske masaže (1MHz i 3 MHz ) Ovi aparati su po efikasnosti i ceni daleko od tretmana kavitacije i normalni korisnici ih teško mogu razlikovati. Aparat za kavitaciju mora imati veliko kućište u kojem je jak i velik motor,koji može da razvije frekvenciju od 20 KHz do 40KHz na kojoj se odvija proces kavitacije namenjen za razbijanje masnih ćelija (nikako stoni portabl aparati). Kod ovih frekvencija ZUJANJE u ušima kod klijenta je neizbežno, jer se prenosi preko šuplih kostiju do srednjeg uha, i to je jedan od pokazatelja da li se radi o pravom uređaju za kavitaciju. Obratite pažnju…zujanje u ušima će vam reći da li ste za pravim aparatom!

Uobičajena pitanja: